DataSheet.in

TC74VHC393FK डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - Dual Binary Counter - Toshiba

भाग संख्या TC74VHC393FK
समारोह Dual Binary Counter
मैन्युफैक्चरर्स Toshiba 
लोगो Toshiba लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=TC74VHC393FK?> डेटा पत्रक पीडीएफ

TC74VHC393FK pdf
Pin Assignment
1CK 1
1CLR 2
1QA 3
1QB 4
1QC 5
1QD 6
GND 7
(top view)
14 VCC
13 2CK
12 2CLR
11 2QA
10 2QB
9 2QC
8 2QD
Truth Table
Inputs
CK CLR
XH
L
L
QA
L
Outputs
QB QC
LL
Count Up
No Change
QD
L
X: Don’t care
System Diagram
TC74VHC393F/FT/FK
IEC Logic Symbol
1CLR (2)
1CK (1)
2CLR (12)
2CK (13)
CTRDIV 16
CT = 0
0
CT
+3
(3) 1QA
(4) 1QB
(5) 1QC
(6) 1QD
(11) 2QA
(10) 2QB
(9) 2QC
(8) 2QD
1/13
CK
2/12
CLR
D
CK Q
R
D
CK Q
R
D
CK Q
R
D
CK Q
R
3/11
QA
4/10
QB
5/9
QC
6/8
QD
2 2012-02-29

विन्यास 10 पेज
डाउनलोड[ TC74VHC393FK Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
TC74VHC393FDUAL BINARY COUNTERToshiba
Toshiba
TC74VHC393FKDual Binary CounterToshiba
Toshiba


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English