DataSheet.in

UMSH-8227MD-4T डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - LCD Module - URT

भाग संख्या UMSH-8227MD-4T
समारोह LCD Module
मैन्युफैक्चरर्स URT 
लोगो URT लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=UMSH-8227MD-4T?> डेटा पत्रक पीडीएफ

UMSH-8227MD-4T pdf
Document
Revision
0
1
2
3
4
˥˸̉˼̆˼̂́ ̅˸˶̂̅˷
Model No.
Version No.
UMSH-8227MD-T
Version No. 0
Description
1. Add PWM function fromUMSH-8089MD-2T
UMSH-8227MD-1T
Version No. 0
1. Add PWM function fromUMSH-8089MD-3T
UMSH-8227MD-2T
Version No. 0
1. Add PWM function fromUMSH-8089MD-4T
UMSH-8227MD-3T
Version No. 0
1. Add PWM function fromUMSH-8089MD-1T
UMSH-8227MD-4T
Version No. 0
1. Add PWM function fromUMSH- 8089MD-5T
Revision
by
W.L.Tsai
Nick Liu
13-Aug-2008
W.L.Tsai
Nick Liu
13-Aug-2008
W.L.Tsai
Nick Liu
13-Aug-2008
W.L.Tsai
Nick Liu
13-Aug-2008
W.L.Tsai
Nick Liu
13-Aug-2008
U.R.T.
˥˸̉˼̆˼̂́ʳˇʳˎʳʳ˨ˠ˦˛ˀˋ˅˅ˊˠ˗ˀˇ˧ʳʳ˩˸̅ˁʳ˃ʳˎʳ˔̈˺̈̆̇ˀ˄ˆˀ˅˃˃ˋ Page: 2

विन्यास 24 पेज
डाउनलोड[ UMSH-8227MD-4T Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
UMSH-8227MD-4TLCD ModuleURT
URT


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English