DataSheet.in

KS0065B डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - 40CH SEGMENT/COMMON DRIVER FOR DOT MATRIX LCD - Samsung semiconductor

भाग संख्या KS0065B
समारोह 40CH SEGMENT/COMMON DRIVER FOR DOT MATRIX LCD
मैन्युफैक्चरर्स Samsung semiconductor 
लोगो Samsung semiconductor लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=KS0065B?> डेटा पत्रक पीडीएफ

KS0065B pdf
.6ííçè%ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý éí&+ý6(*0(17î&20021ý'5,9(5ý)25ý'27ý0$75,;ý/&'
%/2&.ý',$*5$0
3$57ýýì
6&ì 6&ë
6&ìä 6&ëí
3$57ýýë
6&ëì 6&ëë
6&êä 6&éí
9ì 9ì
9ë
9ê
/&'ýý'5,9(5
9ë /&'ýý'5,9(5
9é
'$7$ýý/$7&+ýýõëíýELWVýô
ýý%,',5(&7,21$/
6+,)7ýý5(*,67(5ýý
ýýýýýýýõýëíýELWVýô
0 6:
&/ì &2175
&/ë ý/2*,&
'$7$ýý/$7&+ýýõëíýELWVýô
ýý%,',5(&7,21$/
6+,)7ýý5(*,67(5ýý
ýýýýýýýõýëíýELWVýô
9è
9ç
9''
966
9((
)&6
'/ì
6+/ì '5ì '/ë
ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý )LJýìïý.6ííçè%ýIXQFWLRQDOýEORFNýGLDJUDP
6+/ë '5ë

विन्यास 12 पेज
डाउनलोड[ KS0065B Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
KS0065B40CH SEGMENT/COMMON DRIVER FOR DOT MATRIX LCDSamsung semiconductor
Samsung semiconductor


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English