DataSheet.in

KS24C020 डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - (KS24C010 / KS24C011 / KS24C020 / KS24C021) 1024/2048-bit serial eeprom - Samsung semiconductor

भाग संख्या KS24C020
समारोह (KS24C010 / KS24C011 / KS24C020 / KS24C021) 1024/2048-bit serial eeprom
मैन्युफैक्चरर्स Samsung semiconductor 
लोगो Samsung semiconductor लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=KS24C020?> डेटा पत्रक पीडीएफ

KS24C020 pdf
.6ëé&íìíîíììîíëíîíëìý6(5,$/ý((3520
'$7$ý6+((7
6'$
:3
6&/
6WDUWî6WRS
/RJLF
6ODYHý$GGUHVV
&RPSDUDWRU
&RQWUROý/RJLF
:RUGý$GGUHVV
3RLQWHU
+9ý*HQHUDWLRQ
7LPLQJý&RQWURO
5RZ
GHFRGHU
((3520
&HOOý$UUD\
ìëåý[ýåýELWV
ëèçý[ýåýELWV
'287ýDQGý$&.
&ROXPQý'HFRGHU
'DWDý5HJLVWHU
)LJXUHýìðìïý.6ëé&íìíîíììîíëíîíëìý%ORFNý'LDJUDP
ìðë

विन्यास 24 पेज
डाउनलोड[ KS24C020 Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
KS24C020(KS24C010 / KS24C011 / KS24C020 / KS24C021) 1024/2048-bit serial eepromSamsung semiconductor
Samsung semiconductor
KS24C021(KS24C010 / KS24C011 / KS24C020 / KS24C021) 1024/2048-bit serial eepromSamsung semiconductor
Samsung semiconductor


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English